Informácie o nás

 

Pracujem ako prekladateľ s pracovným jazykom anglickým, prirodzeným jazykom českým a rodným jazykom slovenským, t.j. preklady v smere AJ >> SJ; ČJ >> SJ, prípadne spracujem aj opačný smer prekladu. Už niekoľko rokov spolupracujem s rôznymi slovenskými, českými, aj svetovými agentúrami a klientmi v oblasti prekladateľskej činnosti, ako samostatný prekladateľ (SZČO) pod značkou smArt C.A.T. translators, prípadne pri realizácii viacjazyčných prekladových projektov vytvoríme so svojimi kolegami flexibilný tím, mnohokrát medzinárodný.
Moja špecializácia v prekladateľskej oblasti je hlavne technika a výpočtová technika (IT), elektrotechnika, elektronika, lokalizácie softvérov a webových stránok, návody na použitie k rôznym technickým zariadeniam, ale aj obchodné a firemné texty, preklady rôznych dokumentov, ako sú životopisy, resumé k diplomovým prácam, preklady obchodnej a súkromnej korešpondencie, a preklady v mnohých iných oblastiach. Preklady môžem vyhotoviť prakticky z každej oblasti, podľa potreby. Preklad zahŕňa finálnu grafickú úpravu dokumentu, podľa potreby a želania klienta.
Pracujem na počítači typu I.B.M./OS = Windows s použitím softvérov rôznych druhov. Formát spracovaných dokumentov môže byť takmer akýkoľvek. Používam aj počítačové prekladateľské nástroje, tzv. C.A.T. nástroje (t.j. Computer Aided Translation = preklad pomocou počítača).