Kontaktné informácie

 

tel.:        +421-948-924 002

 

e-mail:    belko.miro@gmail.com                           

 

IČO:        41 958 551