Kvalifikácie


1982 ‑ 1986

 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku

štúdium elektrotechniky so zameraním na výpočtovú techniku

a IT (hardvér, softvér), ukončené maturitnou skúškou

1986 ‑ 1992

 

Prax v priemysle v oblasti IT ‑ operátor a programátor výpočtového 

strediska v textilnom priemyselnom podniku Poľana, š.p.

1990 ‑ 1992

 

Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta ‑ odbor technická 

kybernetika ‑ štúdium neukončené

1993 ‑ 1995

 

Získaný certifikát na EŠKK (Európska škola korešpondenčných

kurzov) v Nijmegen (Holandsko) ‑ pobočka Bratislava ‑ 

anglický jazyk

1998 ‑ 2000

 

Jazyková škola Cambridge ‑ Lučenec ‑ intenzívne ‑ denné štúdium -

anglický jazyk

2000

 

Súkromná jazyková škola PhDr. Tóthová ‑ Lučenec ‑ anglický jazyk

1999 ‑ 2004

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ‑ Filologická fakulta ‑ 

univerzitný diplom získaný v r. 2004 v odbore Anglický jazyk

a kultúra so špecializáciou tlmočníctvo a prekladateľstvo/lingvistika

2005

 

Školenia týkajúce sa používania počítačových C.A.T. nástrojov

Trados a Wordfast

      2008            Právne minimum pre potreby praxe v odbore súdno-

                          znaleckých/právnych prekladov