22.12.2013 19:35

 

1982 ‑ 1986

 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku ‑ štúdium elektrotechniky so zameraním na výpočtovú techniku a IT (hardvér, softvér), ukončené maturitnou skúškou v r. 1986

1986 ‑ 1992

 

Prax v priemysle v oblasti IT ‑ operátor a programátor výpočtového strediska

1990 ‑ 1992

 

Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta ‑ odbor technická kybernetika ‑ štúdium neukončené

1993 ‑ 1995

 

Získaný certifikát na EŠKK (Európska škola korešpondenčných kurzov) v Nijmegen (Holandsko) ‑ pobočka Bratislava ‑ anglický jazyk

1998 ‑ 2000

 

Jazyková škola Cambridge ‑ Lučenec ‑ intenzívne ‑ denné štúdium ‑ anglický jazyk

2000

 

Súkromná jazyková škola PhDr. Tóthová ‑ Lučenec ‑ anglický jazyk

1999 ‑ 2004

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ‑ Filologická fakulta ‑ univerzitný diplom získaný v r. 2004 v odbore Anglický jazyk a kultúra so špecializáciu tlmočníctvo a prekladateľstvo

2005

 

Školenie týkajúce sa obsluhy počítačového C.A.T. nástroja Trados a Wordfast

 

—————

Späť